Sbírka zahrnuje celý obor českého skla od 17. do 20. století. Je tvořena více než 5000 exponáty a jako každá sbírka je obsahem nevyvážená. Exponáty jsou řazeny podle období, použitých technologií, eventuálně účelu výrobku a autoru návrhu. Složení je hlavně ovlivněno místní dostupností a převážně jsou zastoupeny výrobky severočeských skláren. Rozsah sbírky a její popis se odlišuje od výstavního i publikačního zpracování, kdy jsou vybrány a účelově seřazeny exponáty v omezeném počtu podle záměru autora.

Označení "české sklo", tak jak jsem je sbíral je poněkud diskutabilní. Díky volnému pohraničnímu styku v období 19. a začátku 20. století a německému obyvatelstvu českého pohraničí se vzájemně prolínaly vlivy z Čech, Bavorska, Slezska, Rakouska. Výroba základní skloviny a její dekorace (rafinace) byly polohou od sebe mnohdy velmi vzdálené a přesné určení původu je tím složité. Ojedinělé exponáty významných zahraničních (ne česko-německých) autorů nebo firem mají pouze demonstrační, také srovnávací účel. Samostatné zobrazení jako detaily ze skupinového zobrazení je uvedeno pod čísly 200-210.

Rámcový popisek exponátů v jednotlivých policích má daleko k dokonalosti, odpovídá znalostem pisatele, někde vyjadřuje (u neznámých informací) svůj názor daný vlastními poznatky. Číslování polic je plynulé bez zřetele na obsah, tak jak to vyžádalo postupné narůstání sbírky. Dlouhodobé zpracování fotodokumentace a popisu také přineslo menší nepřesnosti dané přemístěním exponátů a dalšími přírůstky.

Výše uvedený hromadný popis podle polohy ve sbírce se týká skla do 70tých let 20. století. Dále bylo sbíráno pouze umělecké a autorské sklo.

Popis je daný nejen snahou seznámit širší veřejnost s obsahem, ale vzhledem k pokročilému věku sběratele má i komerční zájem.